Charakterystyka agregatu prądotwórczego

Agregaty prądotwórcze zwykle obejmują źródło paliwa, stały regulator prędkości obrotowej silnika i regulator napięcia generatora, układy chłodzenia i wydechu oraz układ smarowania. Urządzenia o mocy większej niż około 1 kW często mają akumulator i elektryczny rozrusznik.

Agregaty wytwarzające energię w trybie gotowości często zawierają system automatycznego uruchamiania i przełącznik transferu w celu odłączenia obciążenia od źródła energii elektrycznej w przypadku awarii zasilania i podłączenia go do generatora.

Agregaty prądotwórcze (https://sklep.gkpge.pl/agregaty-pr%C4%85dotw%C3%B3rcze-2) są dostępne w szerokim zakresie mocy znamionowych. Należą do nich małe, przenośne urządzenia, które mogą zasilać kilkaset watów mocy, jednostki montowane ręcznie, które mogą dostarczyć kilka tysięcy watów i stacjonarne lub przyczepiane jednostki, które mogą dostarczyć ponad milion watów. Niezależnie od wielkości, agregaty mogą być zasilane benzyną, olejem napędowym, gazem ziemnym, propanem, biodieslem, wodą, gazem ściekowym lub wodorem. Większość mniejszych jednostek jest zasilana benzyną, większe natomiast mają zróżnicowane rodzaje paliwa. Niektóre silniki mogą jednocześnie pracować na oleju napędowym i gazie (działanie dwupaliwowe).

 

Wartości znamionowe napięcia, częstotliwości i moce są wybierane w zależności od obciążenia, które zostanie podłączone.Agregaty napędzane silnikiem, zasilane gazem ziemnym często stanowią serce małych instalacji grzewczych (mniej niż 1000 kW).

 

Większość dostępnych urządzeń przenośnych to generatory jednofazowe, jednak wraz ze wzrostem popularności urządzeń domowych zasilanych z układu trójfazowego zwiększył się również wybór agregatów trójfazowych.